Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania,

e/ výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb a z investičnej činnosti,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),

g/ mať znalosti z rozpočtovania stavieb, výhodou je ovládanie programu CENKROS.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK referent odd. IŽPaÚP.

 

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí    o    účasť    na   výberovom   konaní  je 24.03.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

 

Predpokladaný nástupný termín je apríl 2016.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK