Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

Požiadavky na uchádzača:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore žurnalistika, masmediálna komunikácia, medzinárodné vzťahy, marketing,
 2. skúsenosti s prácou s médiami,
 3. novinárska prax a publikačná činnosť sú vítané,
 4. základné znalosti z oblasti verejnej správy
 5. znalosť anglického jazyka slovom a písmom (C1)
 6. počítačové znalosti Microsoft PowerPoint, Word a Outlook na úrovni expert
 7. spĺňanie osobnostných a morálnych predpokladov na požadované miesto: samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, asertivita, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, dôkladnosť, prispôsobivosť, mať príjemné vystupovanie, empatia, vedieť vystupovať na verejnosti a pred médiami ...
 8. bezúhonnosť.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 1. žiadosť o účasť na VK
 2. profesijný štruktúrovaný životopis
 3. motivačný list,
 4. doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 5. doklad o jazykovej spôsobilosti

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a KR

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

e-mail: viliam.zahumensky@tsk.sk, predmet správy: VK  KOMUNIKÁCIA

V prípade zaslania poštou obálku označiť v ľavom hornom rohu  „NEOTVÁRAŤ – VK  KOMUNIKÁCIA“.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.1.2017. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK