Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

 

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore so zameraním na médiá, žurnalistiku, masmediálnu komunikáciu, medzinárodné vzťahy, prípadne iný študijný odbor s predchádzajúcimi relevantnými min. 2 ročnými pracovnými skúsenosťami z oblasti médií, komunikácie, marketingu,
 • plynulá znalosť anglického jazyka - úroveň C1, znalosť ruského jazyka výhodou,
 • predchádzajúce skúsenosti s písaním úvah (príhovory na rôzne spoločenské, ekonomické, politické témy),
 • ovládanie pravidiel protokolu v pracovnom a spoločenskom styku,
 • všeobecný prehľad v oblasti samosprávy, medzinárodných vzťahov, politiky, ekonomiky,
 • výborné komunikačné a prezentačné schopnosti, výborná znalosť spisovného slovenského jazyka, príjemný prejav a vystupovanie,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou, predchádzajúce skúsenosti v spravovaní a tvorbe mediálneho obsahu a sociálnych sietí.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 3. dôkladne ovládať legislatívu v oblasti masmediálnej komunikácie, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o samosprávnych krajoch a ďalšie zákony súvisiace s prácou na oddelení komunikácie a medzinárodných vzťahov,
 4. byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme, a to aj počas nariadenej práce naviac v mimopracovnom čase a počas víkendov,
 5. byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „B“. 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zodpovednosť za externú aj internú komunikáciu organizácie,
 • nadväzovanie vzťahov, rozvoj kontaktov,
 • rozvoj komunikačnej stratégie,
 • organizovanie, propagácia eventov a aktivít zamestnávateľa,
 • budovanie a udržiavanie vzťahov so zástupcami médií, vrátane zahraničných,
 • prispievanie do domácich i  zahraničných médií, novín, písanie úvah, podkladov a prejavov,
 • práca s mediálnym aj audiovizuálnym obsahom – tvorba videí.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list o minimálne 1800 znakoch,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1 200,- eur v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

A.)

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK REF. ODD. KOMUNIKÁCIE A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV“,

 

alebo

B.) e-mailom:

personalne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 27.03.2023. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je máj 2023.

 

V Trenčíne, dňa 08.03.2023

 

Ing. Marek Briestenský

riaditeľ Ú TSK  

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK