Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia sociálnej pomoci

Trenčiansky  samosprávny kraj

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia sociálnej pomoci


Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti referenta oddelenia sociálnej pomoci na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – sociálna práca, resp. humanitného zamerania
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel- pokročilá úroveň).

  Uchádzač o pracovné miesto musí:

 a) byť bezúhonný,
 b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 c) dôkladne ovládať legislatívu v oblasti sociálnych služieb, správny poriadok a správne konanie,
 d) byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
 e) mať skúsenosti v oblasti sociálnej administratívy,
 f) byť držiteľ vodičského oprávnenia skupiny „B“ – aktívny vodič,
 g) vítané sú prax a skúsenosti v sociálnej oblasti, resp. znalosť práce v zariadeniach sociálnych služieb, výkon kontrolnej činnosti zameranej na oblasť poskytovaných služieb v zariadení        sociálnych služieb.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci
 profesijný štruktúrovaný životopis, s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
 motivačný list,

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1 100,- eur.

 Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

 A.): e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

B.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK REF. ODD. SOC. POMOCI “,

alebo        

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť  na výberovom konaní   je 25.11.2020.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  december 2020.

 

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK