Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta upratovačka

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

Upratovačka (na čiastočný úväzok)

TSK

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 

a/ byť bezúhonný,

b/ požaduje sa pracovitosť, spoľahlivosť, ochota spolupracovať s kolegami,

c/ 5 hodinový pracovný úväzok v čase od 13,30h do 18,30h,

d/ benefity a výhody v zmysle KZ vyššieho stupňa na r. 2020 a KZ zamestnávateľa,

 

Žiadosť o účasť na pohovore a  životopis  je potrebné zaslať na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín,

alebo e-mailom na adresu: viliam.zahumensky@tsk.sk, zuzana.kosova@tsk.sk

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  497,21 eur.

 

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 15.11.2020.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je december 2020.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK