Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci(a) oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Vedúci(a) oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Požiadavky na uchádzača:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore žurnalistika, masmediálna komunikácia, medzinárodné vzťahy,
 2. skúsenosti s prácou s médiami,
 3. skúsenosť s riadením kolektívu,
 4. základné znalosti z oblasti verejnej správy
 5. znalosť anglického jazyka slovom a písmom (C1)
 6. počítačové znalosti Microsoft PowerPoint, Word a Outlook na úrovni expert
 7. spĺňanie osobnostných a morálnych predpokladov na požadované miesto: samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, asertivita, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, dôkladnosť, prispôsobivosť, mať príjemné vystupovanie, empatia, schopnosť viesť kolektív, vedieť vystupovať na verejnosti a pred médiami ...
 8. bezúhonnosť,
 9. novinárska prax je vítaná.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 1. žiadosť o účasť na VK
 2. profesijný štruktúrovaný životopis
 3. motivačný list,
 4. doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 5. doklad o jazykovej spôsobilosti
 6. súhlas so spracovaním a evidovaním osobných údajov počas VK.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

e-mail: info@tsk.sk, predmet správy: VK  KOMUNIKÁCIA

V prípade zaslania poštou obálku označiť v ľavom hornom rohu  „NEOTVÁRAŤ – VK  KOMUNIKÁCIA“.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 12.9.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK