Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ školy

 

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom

Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 4.8.2014. Bližšie informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK