Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ Pruské

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ školy

 

Stredná odborná škola Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 27.10.2014. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK