Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 1/2002

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

I. schvaľuje

program rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.1.2002:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Sľub poslanca zastupiteľstva.
  3. Schválenie Rokovacieho poriadku zastupiteľstva TSK.
  4. Voľba podpredsedu a námestníka predsedu TSK.
  5. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií.
  6. Informácia o konštituovaní úradu VÚC. Schválenie Organizačnej štruktúry a Platového poriadku Úradu TSK.
  7. Plán zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2002.
  8. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií.
  9. Rôzne.
  10. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK