Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 5/2002

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

I. zriaďuje

nasledovné komisie s uvedeným počtom členov:

 1. Komisia pre regionálny rozvoj - 15 členov
 2. Komisia pre cestovný ruch - 9 členov
 3. Komisia územného plánovania a životného prostredia - 13 členov
 4. Komisia dopravy - 9 členov
 5. Komisia školstva a mládeže - 13 členov
 6. Komisia kultúry a tradícií - 9 členov
 7. Komisia pre šport - 9 členov
 8. Komisia sociálnych služieb -13 členov
 9. Komisia zdravotníctva a farmácie - 13 členov
 10. Komisia pre medzinárodnú spoluprácu -13 členov
 11. Komisia pre hospodársku stratégiu - 13 členov
 12. Komisia pre podnikateľské aktivity - 13 členov
 13. Komisia financií a rozpočtu - 13 členov
 14. Komisia pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo - 13 členov
 15. Komisia legislatívno-právna

II. volí

A) predsedov jednotlivých komisií nasledovne:

 1. Komisia pre regionálny rozvoj - Ing. Jozef TRSTENSKÝ
 2. Komisia pre cestovný ruch - Ing. Jozef REA
 3. Komisia územného plánovania a ŽP - Ing. Marián KRAJČO
 4. Komisia dopravy - Ing. Vendelín DVORSKÝ
 5. Komisia školstva a mládeže - Mgr. Peter BULÍK
 6. Komisia kultúry a tradícií - MUDr. Jozef ZEDNÍK
 7. Komisia pre šport – Ing. Pavol JURČÍK
 8. Komisia sociálnych služieb - Ing. Ľuboš SAVARA .
 9. Komisia zdravotníctva a farmácie-MUDr. Pavol SEDLÁČEK
 10. Komisia pre medzinár. spoluprácu-MUDr. Marián BRÍDIK
 11. Komisia pre hospodársku stratégiu- Ing. Róbert RAFAJ
 12. Komisia pre podnikat.aktivity-Ing. Vladimír KOMORECH
 13. Komisia financií a rozpočtu - Pavel HALABRÍN
 14. Komisia pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo – Ing. Jozef FABIAN,

B) členov jednotlivých komisií nasledovne:

 1. Komisia pre regionálny rozvoj:
  Jozef Gálik, Bc. Mária Hládeková, Ing. Jozef Trstenský, Bc. Jaroslav Ferianec, Mgr. Elena Magdolenová, PaedDr. Jozef Božík, Ing. Marián Krajčo, Ing. Ivan Višňovský, Anton Múdry
 2. Komisia pre cestovný ruch:
  MUDr. Jozef Zedník, Ing. Jozef Rea, Ing. Vojtech Čičmanec, Peter Regina, Anton Múdry
 3. Komisia územného plánovania a životného prostredia:
  Ing. Jozef Kardoš, MVDr. Stanislav Svatík, Ing. Vladimír Víťaz, Bc. Jaroslav Ferianec, Ing. Jozef Pilát, Ing. Marián Krajčo, Anton Múdry
 4. Komisia dopravy:
  Ing. Miloš Mažár, Ing. Vladimír Víťaz, Jozef Hedera, Ing. Vendelín Dvorský, Emil Mendel
 5. Komisia školstva a mládeže:
  Ing. Pavol Jurčík, Ing. Ľubica Harakaľová, Bc. Erika Bieliková, Mgr. Peter Bulík, PaedDr. Jozef Božík, Ing. Dušan Šimka, Ing. Anna Chalupková
 6. Komisia kultúry a tradícií:
  MUDr. Jozef Zedník, Ing. Ľubica Harakaľová, Bc. Erika Bieliková, Mgr. Mária Hazuchová, Jana Žirková
 7. Komisia pre šport:
  Ing. Pavol Jurčík, Ing. Miloš Mažár, Pavel Halabrín, Mgr. Peter Bulík, Ján Kotian
 8. Komisia sociálnych služieb:
  Amália Ondičová, Monika Pšenčíková, Ing. Viera Vienerová, Jozef Hedera, Mgr. Mária Hazuchová, Ing. Milan Kučík, Ing. Ľuboš Savara
 9. Komisia zdravotníctva a farmácie :
  Amália Ondičová, MUDr. Pavol Sedláček, Ing. Viera Vienerová, Mgr. Elena Magdolenová, Ing. Vendelín Dvorský, Pavol Sabo, MUDr. Marián Brídik
 10. Komisia pre medzinárodnú spoluprácu:
  MUDr. Jozef Zedník, Bc. Mária Hládeková, Mgr. Peter Bulík, PaedDr. Jozef Božík, Pavol Sabo, MUDr. Marián Brídik, Ing. Dušan Šimka
 11. Komisia pre hospodársku stratégiu:
  Jozef Gálik, MUDr. Pavol Sedláček, Ing. Jozef Trstenský, Pavel Halabrín, Štefan Malárik, Ing. Ľuboš Savara, Ing. Robert Rafaj
 12. Komisia pre podnikateľské aktivity:
  Ing. Jozef Kardoš, Rastislav Machunka, Ing. Vladimír Komorech, Mgr. Elena Magdolenová, Ján Kotian, Ing. Ivan Višňovský, Ing. Róbert Rafaj
 13. Komisia financií a rozpočtu:
  Ing. Pavol Jurčík, Rastislav Machunka, Ing. Vladimír Komorech, Pavel Halabrín, Ing. Vojtech Čičmanec, Ing. Ľuboš Savara, Ing. Anna Chalupková
 14. Komisia pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo:
  MVDr. Stanislav Svatík, Bc. Jaroslav Ferianec, Jozef Hedera, Ing. Jozef Pilát, Ing. Jozef Fabian, Peter Regina, Ing. Róbert Rafaj

III. ukladá

námestníkovi predsedu a predsedom komisií - pripraviť návrh na doplnenie komisií odborníkmi z danej problematiky a tento predložiť na rokovaní zastupiteľstva 20.2.2002.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK