Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 6/2002

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

I. berie na vedomie

  • informáciu o konštituovaní úradu samosprávneho kraja, predloženú riaditeľom úradu Ing. Pavlom Krištofom a predsedom TSK Ing. Štefanom Štefancom.
  • Platový poriadok Úradu TSK

II. poveruje

riaditeľa úradu Ing. Krištofa - rokovaním o zabezpečení zodpovedajúcich priestorov, nevyhnutných na činnosť úradu.

III. schvaľuje

Organizačnú štruktúru Úradu TSK, ktorá bude dopracovaná o jednotlivé funkčné miesta, a predložená na marcovom zasadnutí TSK,

I. splnomocňuje

predsedu TSK Ing. Štefanca - úpravami Organizačnej štruktúry a predložením na rokovanie zastupiteľstva v IV. štvrťroku 2002,

II. stanovuje

počet zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja do počtu 97,

III. ukladá

 riaditeľovi Úradu TSK - spracovať vnútorné normy a smernice úradu a predložiť ich na rokovanie zastupiteľstva 27.3.2002.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK