Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

II. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 24. februára 2010
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20100224_II.pdf Uznesenia_20100224_II.pdf (109,29 kB)
Zoznam uznesení: 2-21/2010
Zoznam hlasovaní: 20100224
Počet poslancov: 40

Zastupiteľstvo TSK bude mať v tomto funkčnom období dvoch podpredsedov. Rozhodli o tom poslanci novozvoleného zastupiteľstva na svojom prvom pracovnom zasadnutí 24. 2. 2010. Na výkon tejto funkcie boli dlhodobo uvoľnení poslanci: Ing. Milan Panáček a PaedDr. Jozef Božik, PhD. Za výkon funkcie dostane mesačne prvý menovaný 1700 eur, druhý 1500 eur. Zastupiteľstvo schválilo aj predsedov a členov dvanástich komisií, ktoré budú pracovať pri Zastupiteľstve TSK.

Zastupiteľstvo TSK

Zastupiteľstvo schválilo prvé všeobecne záväzné nariadenie v tomto roku i v tomto funkčnom období. VZN 1/2010 určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka neštátnej základnej umeleckej školy a dieťa neštátneho školského zariadenia na kalendárny rok 2010 s účinnosťou od 1. marca 2010.
Poslanci vzali na vedomie Stratégiu odborného vzdelávania a prípravy TSK a prijali uznesenie, aby Stratégia prerástla do konca roku 2010 do Koncepcie odborného vzdelávania a prípravy TSK.
Zastupiteľstvo schválilo viacero návrhov na schválenie podania žiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov a iných programov EÚ. Ide predovšetkým o projekty v rámci Operačných programov Vzdelávanie, Cezhraničná spolupráca SR-ČR na roky 2007-2013, Programu INTERREG IV C, ako aj Regionálneho operačného programu.
Poslanci TSK vzali na vedomie niekoľko informatívnych správ. Jedna sa týkala zabezpečovania správy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR -ČR, ďalšia bilancovala činnosť Informačného centra Europe Direct v Trenčíne a tretia potom sumarizovala činnosť zastúpenia TSK v Bruseli za rok 2009.
Hlavný kontrolór predložil Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2009 , ako aj správu o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2009. Poslanci potom schválili hlavnému kontrolórovi polročnú odmenu za obdobie od 1.7. 2009 do 31.12.2009.
Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva TSK je na programe 28. apríla 2010.

Zastupiteľstvo TSK

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK