Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 28. apríla 2010
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20100428_III.pdf Uznesenia_20100428_III.pdf (198,08 kB)
Zoznam uznesení: 22-42/2010
Zoznam hlasovaní: 20100428
Počet poslancov: 44

Zastupiteľstvo TSK sa zišlo v stredu 28. apríla 2010 na svojom riadnom III. zasadnutí v Trenčíne.
V rámci rokovania o prevodoch majetku regionálni poslanci zverili nový majetok TSK - rekonštruované a modernizované priestory - do správy Centra sociálnych služieb Lipovec v Hornom Srní, ako aj nové röntgenové zariadenia do správy Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici.
Poslanci rozhodli o upustení od vymáhania pohľadávok v celkovej sume 46 152,23 €. Ide o účtovne nevymožiteľné pohľadávky predovšetkým školských zariadení z obdobia rokov 1991 až 2006. Väčšinu z týchto záväzkov kraj prevzal v rámci delimitačných protokolov, spolu so strednými školami od 1. 7. 2002.

Zastupiteľstvo TSK 

Zastupiteľstvo schválilo viacero dodatkov k organizačnému poriadku stredných škôl a jeden dodatok k zriaďovateľskej listine Školského internátu v Trenčíne.
Poslanci potom schválili 5-percentné spolufinancovanie dvoch europrojektov v rámci Regionálneho operačného programu. Ide o rekonštrukciu a zateplenie Centra sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne, ako aj o projekt Turisticko-informačného portálu TSK.
Na vedomie vzali poslanci informačné správy o rozvojovom programe verejných prác na roky 2011-2013, o účasti TSK na veľtrhoch cestovného ruchu v 1. štvrťroku 2010, o spolupráci TSK s partnerskými regiónmi v zahraničí v minulom roku, o hospodárení Správy ciest TSK za rok 2009, ako aj správu o troch zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
V závere regionálny parlament schválil delegovanie štvoríc nových zástupcov TSK do 52 rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Poslanci zvolili aj zástupcov TSK do výborov pre otázky zamestnanosti v Novom Meste nad Váhom, v Partizánskom, v Považskej Bystrici, Prievidzi a v Trenčíne.
Najbližšie rokovanie zastupiteľstva TSK bude 30. júna 2010.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK