Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na II. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na II. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

20. novembra 2017, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m:

   

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

2. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva TSK.

3. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve TSK.

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

4. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

5. Záver.

 

 

 

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v. r.

predseda  

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK