Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na slávnostné ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Zastupiteľstva TSK

V súlade s ustanovením § 14 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

9. decembra 2013, t.j. v pondelok o 13.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 - rokovacia miestnosť zastupiteľstva.

P r o g r a m:

  1. Otvorenie slávnostného ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
  2. Informácia predsedu Volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov TSK. Odovzdanie osvedčení o zvolení za predsedu TSK a poslancov Zastupiteľstva TSK.
  3. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva TSK.
  5. Vystúpenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  6. Príhovory hostí.
  7. Schválenie overovateľov a zapisovateľa.
  8. Schválenie návrhu na uznesenie.
  9. Záver.

MUDr. Pavol S e d l á č e k, MPH, v.r.
predseda                    
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK