Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dátum konania: 22. decembra 2009

V súlade s ustanovením § 14 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,
ktoré sa bude konať

22. decembra 2009, t.j. v utorok o 10.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 - rokovacia miestnosť zastupiteľstva.


Program :

  1. Otvorenie slávnostného ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
  2. Informácia predsedu Volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov TSK. Odovzdanie osvedčení o zvolení za predsedu a poslancov Zastupiteľstva TSK.
  3. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva TSK.
  5. Vystúpenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  6. Príhovory hostí.
  7. Schválenie overovateľov a zapisovateľa.
  8. Schválenie návrhu na uznesenie.
  9. Záver.

Vašu účasť potvrďte prosím obratom, najneskôr do 18.12.2009 Kancelárii predsedu TSK - č. t. 032/6555911 alebo 032/6555906.

MUDr. Pavol Sedláček, MPH    
   predseda TSK       

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK