Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva TSK

V súlade s ustanovením § 14 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov

 

Vás  p o z ý v a m

 

na ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,

ktoré sa bude konať   

13. novembra 2017, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na druhom podlaží, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m  

 

  1. Otvorenie slávnostného ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
  1. Informácia predsedu Volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o výsledku volieb  do orgánov TSK. Odovzdanie osvedčení o zvolení za predsedu TSK a poslancov Zastupiteľstva TSK.
  1. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  2. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva TSK.
  3. Vystúpenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  4. Príhovory hostí.
  5. Schválenie overovateľov a zapisovateľa.
  6. Schválenie návrhu na uznesenie.
  7. Záver.

 

 

 Jaroslav  B a š k a, v .r.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK