Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás

na slávnostné XXXI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka, ktoré sa bude konať

28. augusta 2021 (v sobotu) o 13.00 h

v obci Uhrovec (spoločenská sála Domu kultúry Uhrovec),

s dodržaním povinností v zmysle 233. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, zo dňa 23.7.2021.

Program:

 1. Hymna Slovenskej republiky.
 2. Úvodné slovo starostky obce Uhrovec. - Zuzana Máčeková
 3. Vystúpenie Folklórnej skupiny Uhrovčan.
 4. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania). - Ing. Jaroslav Baška
 5. Slávnostný príhovor predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku.
 6. Návrh na prijatie Deklarácie Zastupiteľstva TSK k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka. - Ing. Jaroslav Baška
 7. Hlasovanie o návrhu uznesenia.
 8. Záver.

 

Spoločenská sála Domu kultúry Uhrovec:

 • Odhalenie busty Alexandra Dubčeka
 • Vernisáž výstavy Alexander Dubček – významná osobnosť moderných dejín Slovenska a európskej politiky – 100. výročie narodenia.
 • Slávnostný prípitok predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Presun k Rodnému domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka:

 • Slávnostný akt položenia vencov k pamätným tabuliam rodákov obce Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Individuálna prehliadka Rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

 

Presun k pamätníku SNP – k Mohyle  na Jankovom vŕšku:

 • Pietny akt kladenia vencov - Krajské oslavy 77. výročia SNP (o 15.30 h).

Jaroslav Baška, v.r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK