Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

V. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 25. augusta 2010
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20100825_V.pdf Uznesenia_20100825_V.pdf (130,28 kB)
Zoznam uznesení: 82-126/2010
Zoznam hlasovaní: 20100825
Počet poslancov: 38

Zastupiteľstvo TSK sa zišlo 25. augusta 2010 na svojom V. zasadnutí v tomto funkčnom období. Minútou ticha v úvode poslanci vzdali úctu nedávno zosnulému bývalému poslancovi TSK Vladimírovi Bačíkovi z Považskej Bystrice. Ešte pred hlasovaním o programe rokovania vystúpil podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik, PhD so stanoviskom predsedov poslaneckých klubov a zástupcov politických strán v Zastupiteľstve TSK. Oznámil rozhodnutie poslancov darovať polovicu odmien za mesiac august 2010  v prospech odstraňovania škôd a znižovania následkov katastrofálnych povodní na hornej Nitre. K tejto deklarácii sa pripojili aj predseda TSK a hlavný kontrolór TSK.
V rámci majetkových prevodov  potom regionálny parlament rozhodol o odpredaji prebytočného majetku - bývalej Školy v prírode v Brezovej pod Bradlom občianskemu združeniu INTEGRA - Spoločnosť handicapovaných detí a mládeže, ktoré malo objekt od 30.6.2009 v prenájme. Poslanci schválili aj zámenu prebytočného nehnuteľného majetku medzi TSK a Mestom Ilava, ako aj kúpu pozemku od Mesta Ilava do vlastníctva TSK za 1 Euro,  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli Obchodnej akadémie v Ilave. Zastupiteľstvo rozhodlo aj o prebytočnosti nehnuteľného majetku  TSK v správe Centra sociálnych služieb  - Bôrik v Nitrianskom Pravne, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Valaská Belá.

Zastupiteľstvo TSK

Poslanci schválili dodatky k Organizačným poriadkom štyroch zariadení sociálnych služieb,  ako aj dodatky k organizačným poriadkom tridsiatich stredných škôl v kraj.
Regionálny parlament schválil 5-percentné spolufinancovanie a realizáciu dvoch projektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR  - ČR. Ide o strešný projekt „Fond mikroprojektov na roky 2011-2013" a spoločný projekt Hornonitrianskeho múzea a Múzea juhovýchodnej  Moravy v Zlíne s názvom „Múzejné križovatky."
Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o Fonde mikroprojektov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce  SR - ČR na roky 2007 - 2013, kde je správcom pre celú slovensko-českú hranicu práve Trenčiansky samosprávny kraj.
Hlavný kontrolór TSK informoval o výsledkoch kontrolnej činnosti za 1. polrok 2010. Útvar hlavného kontrolóra vykonal celkom 29 kontrolných akcií,  pri ktorých odhalil 349 nedostatkov. Najviac - až 97 nedostatkov bolo zistených v Športovom gymnáziu v Trenčíne. V Hornonitrianskej knižnici našli kontrolóri 47 a v Strednej odbornej škole v Myjave 44 nedostatkov. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj správu hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za prvý polrok 2010 a regionálny parlament schválil aj odmenu hlavnému kontrolórovi za l. polrok 2010.

Najbližšia schôdza Zastupiteľstva TSK bude  27. októbra 2010.

  

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK