Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 22. augusta 2007
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20070822_XI.pdf Uznesenia_20070822_XI.pdf (171,99 kB)
Zoznam uznesení: 295-365/2007
Zoznam hlasovaní: 20070822
Počet poslancov: 45

Poslanci TSK na svojom XI. zasadnutí  22. augusta.2007 schválili Zásobník projektových zámerov regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre roky 2007 až 2013.

Dokument zahŕňa 121 zámerov  Trenčianskeho samosprávneho kraja s celkovými predpokladanými nákladmi 5 168 659 tis. Sk. Najviac ich je v oblasti školstva. Na 5-percentnú spoluúčasť pri ich financovaní by mal TSK vyčleniť v rozpočte sumu 253 363 tisíc Sk. Súčasťou zásobníka je však aj 1589 projektových zámerov miest a obcí z regiónu Trenčianskeho kraja v celkovej predpokladanej hodnote 31 766 590 168 Sk. Projekty sú rozvrhnuté do viacerých oblastí – od modernizácie infraštruktúry vzdelávania, cez regeneráciu sídiel, operačný program životného prostredía až po operačný program informatizácia  spoločnosti...Zaradenie projektu do zásobníka ešte nezakladá nárok budúceho žiadateľa, že projekt je podaný a bude finančne podporený. Oprávnení žiadatelia  /TSK, mestá a obce/ musia podať  svoje projekty na základe zverejnenej výzvy  v rámci jednotlivých operačných programov. Zaradenie projektu do zásobníka je však jedným z dôležitých hodnotiacich a výberových kritérií.

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o získanie grantu na podporu miestnych akčných skupín pre prístup k programu LEADER v podmienkach TSK. Na grantovú podporu je v rozpočte na tento rok vyčlenená suma 4 mil. Sk a správcom zdrojov grantovej podpory je Rozvojová agentúra TSK, koordinátorom odbor regionálneho rozvoja TSK. Žiadosti možno posielať do 15. novembra 2007.

Poslanci krajskej samosprávy schválili aj ďaľšie zmeny v sieti stredných škôl. Do siete navrhli zaradiť tri nové stredné školy: Strednú priemyselnú školu stavebnú v Považskej Bystrici / vzniká v areáli SOU stavebného/, Strednú priemyselnú školu na ul. Falešníka č. 6 v Prievidzi/vzniká v areáli tamojšieho SOU/ a Strednú školu podnikania / vzniká v areáli SOU odevného a textilného / v Trenčíne. Nové školy by mali vzniknúť k 1. septembru 2008.  Zo siete školských zariadení vyradili nefunkčnú výdajnú školskú kuchyňu v SOU stavebnom v Trenčíne. Poslanci podporili aj vytvorenie troch spojených škôl. Jedna vznikne /od 1.9.2008/ v Dubnici nad Váhom a jej organizačnými zložkami budú SOU strojárske a elektrotechnické a Učilište strojárske. Súčasťou novej Spojenej školy na Trokanovej ul. v Myjave  bude Združená stredná škola v Brezovej pod Bradlom a Učilište, ktoré vzniklo spojením učilišťa strojárskeho  a poľnohospodárskeho v Myjave.  Súčasťou siete školských zariadení je aj Domov mládeže  a Školská jedáleň pri Spojenej škole v Myjave. Od 1. 9. 2007 vzniká Spojená škola na Lipovej ul. v Handlovej s organizačnými zložkami: Združená stredná škola  obchodu a služieb a Stredná priemyselná škola. Jej súčasťou je aj Domov mládeže, školská kuchyňa,  školská jedáleň a výdajne školskej stravy. Zároveň poslanci zrušili Učilište na ul. Chemikov v Novákoch a Učilište poľnohospodárske v Novom  Meste nad Váhom .

Zastupiteľstvo schválilo organizačné  poriadky  škôl, ako aj kultúrnych zariadení v organizačnej pôsobnosti TSK. Tri kultúrne zariadenia zmenili aj názvy. Hornonitrianske osvetové stredisko je Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Myjavské osvetové stredisko je premenované na Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Hornonitrianska hvezdáreň má nový názov Hvezdáreň v Partizánskom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK