Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 27. februára 2008
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20080227_XIV.pdf Uznesenia_20080227_XIV.pdf (146,23 kB)
Zoznam uznesení: 421-475/2008
Zoznam hlasovaní: 20080227
Počet poslancov: 45

Na svojom februárovom zasadnutí  27. 2. 2008 poslanci TSK zosúladili rokovací poriadok zastupiteľstva s vlaňajšou novelou zákona č. 334/2007 o samospráve vyšších územných celkov. V schválenom dodatku rokovacieho poriadku je napríklad rozšírený článok o zvolaní zastupiteľstva na podnet tretiny poslancov. Doplnené sú aj  niektoré procedurálne zmeny, ktoré súvisia s doručovaním materiálov poslancom pred rokovaním elektronickou poštou. Dodatok nadobudne účinnosť od 1.marca 2008.

 V majetkových prevodoch tvorili najväčšiu skupinu zverenia nových objektov TSK do správy užívateľským organizáciám. Týka sa to stavieb, ktoré boli vybudované z fondov Európskej únie, ale aj z peňažných príspevkov rezortov a TSK a vlani boli skolaudované. Ide napríklad o zmodernizované objekty v Nemocnici s poliklinkou v Myjave, o pavilón pracovnej terapie v DSS v Dolnom Lieskove, o zmodernizované priestory v CSS na sídlisku Juh v Trenčíne o rekonštruovanú práčovňu v Domove dôchodcov  v Dubnici nad Váhom či prístavbu  a nadstavbu Centra pre deti s handicapom v CSS v Púchove-Nosiciach. Poslanci TSK schválili aj zámenu majetku vo výlučnom vlastníctve TSK za majetok vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín. Táto zámena pozemkov umožní Gymnáziu Ľ. Štúra  dostavbu areálu školy . Mestu poslúži takto získaný majetok na majetkovoprávne vysporiadania pozemkov pre juhovýchodný obchvat mesta s prekládkou cesty I/61 a na výstavbu okružnej križovatky pod mostom na ceste II/507.

Poslanci TSK rozhodli o zrušení školskej jedálne pri Združenej strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom, o zrušení Domova mládeže pri SOU strojárskom a elektrotechnickom v Dubnici nad Váhom a v tomto meste zrušili aj dve výdajné školské kuchyne. Všetky tieto školské zariadenia zanikajú dňom 29. 2.2008. Regionálni poslanci  navrhli  aj vyradenie Združenej strednej školy M. R .Štefánika v Brezovej pod Bradlom a jej súčastí, ako aj  Združenej strednej školy na Myjave a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení. Zároveň navrhli zaradiť  Spojenú školu na Myjave s organizačnými zložkami Združená stredná škola M. R. Štefánika a Učilište vrátane jej súčastí do siete škôl a školských zariadení. V tejto súvislosti poslanci zosúladili všetky doterajšie uznesenia, ktoré riešia optimalizáciu siete škôl v Myjavskom okrese.

Poslanci schválili organizačné poriadky viacerých stredných škôl, kultúrnych i sociálnych zariadení. Schválili aj partnerstvo TSK v europrojekte Ruka mládeže k samospráve, ktorý predkladá Študentská rada stredných škôl do programu EÚ Mládež.

 Zastupiteľstvo vzalo na vedomie  aj niekoľko informatívnych správ. Popri programe rozvoja vidieka to bola aj správa o  programe slovensko-českej cezhraničnej spolupráce  na roky 2007-2013. Poslanci si vypočuli aj fakty o medzinárodnej spolupráci TSK so siedmimi partnerskými regiónmi  v zahraničí, ako aj súhrn informácií o pôsobení Domu slovenských regiónov v Bruseli.

Na návrh podpredsedu TSK Jozefa Božika poslanci krajského zastupiteľstva schválili uznesenie, ktorým žiadajú zastaviť všetky prieskumné vrty na výskyt uránovej rudy v katastrálnych územiach obcí Selec, Kálnica a Hôrka nad Váhom.
V rámci interpelácií prečítala poslankyňa Magda Košútová list, ktorý  - ako predsedníčka krajskej organizácie strany SMER-SD  - adresovala krajským predsedom  ĽS -HZDS, SNS a SDKÚ. Oznámila v ňom, že  "vzhľadom na to, že dochádza v zastupiteľstve k porušovaniu a neplneniu koaličnej zmluvy z 24. 8. 2006, sa už jej strana necíti byť viazaná touto koaličnou zmluvou."

Najbližšie rokovanie zastupiteľstva TSK je na programe  30. apríla 2008.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK