Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 197/2003

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

I.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 6/2003 – o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom, s navrhovanými úpravami: - z čl. 8 vypustiť bod 9., - následne prečíslovať ďalšie body, (10.=9. a 11.=10.), - bod 10. nového číslovania bude znieť: Úhrada za stravovanie pozostáva zo stravnej jednotky. - v prílohe č. 1 sa vypúšťa bod d) - mení sa označenie bodov v prílohách č. 1, 2 a 3, t.j. miesto písmen a) b) c)... bude 1., 2., 3. atď., tak ako sú uvedené odvolávky v textovej časti VZN.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK