Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 203/2003

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

I.berie na vedomie 

informatívnu správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

II.ukladá

 na základe poslaneckých návrhov 1. riaditeľom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - uskutočniť vnútorný audit zdravotníckych zariadení, s cieľom prehodnotenia vznikajúcich dlhov a priložiť návrh opatrení na znižovanie dlhov. 2. riaditeľovi Úradu TSK - porovnať efektívnosť riadenia zdravotníckych zariadení, 3. riaditeľom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - spracovať štúdiu opodstatnenosti počtu lôžok v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti TSK, 4. riaditeľom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - predložiť zoznam dodávateľov, ktorí penalizovali zdravotnícke zariadenia.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK