Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 22. apríla 2009
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20090422_XXI.pdf Uznesenia_20090422_XXI.pdf (144,43 kB)
Zoznam uznesení: 688-700/2009
Zoznam hlasovaní: 20090422
Počet poslancov: 45

Zastupiteľstvo TSK sa v úvode svojho 21. zasadnutia dňa 22. apríla 2009 zaoberalo viacerými majetkovými prevodmi. Poslanci rozhodli o predaji prebytočného pozemku v Novom Meste nad Váhom, za prebytočný označili aj iný pozemok v tomto katastrálnom území.

Komuniké z aprílového zastupiteľstva TSK

Zastupiteľstvo schválilo aj predaj prebytočného pozemku v areáli školských budov v Trenčíne a predaný bol aj iný pozemok v Novákoch. Za symbolické 1€ odkúpil TSK pozemok v Považskej Bystrici pod Považskou knižnicou, ktorá je zariadením TSK. Za neupotrebiteľný majetok označili poslanci aj niekoľko zastaralých a nefunkčných zdravotníckych prístrojov v nemocniciach v Považskej Bystrici a v Prievidzi.
Zastupiteľstvo TSK schválilo aj všeobecne záväzné nariadenie, ktoré súvisí s poskytovaním sociálnych služieb v súlade s novým zákonom o sociálnych službách. VZN č.10/2009 upravuje výšku úhrady za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, ako aj úhradu za nadštandardné služby. Účinnosť nadobudne od l. mája 2009.
Zastupiteľstvo rozhodlo o upustení od vymáhania pohľadávok predovšetkým v školských, ale aj v niektorých zdravotníckych zariadeniach. Ide o nevymožiteľné pohľadávky z obdobia rokov 1991 až 2005, ktoré kraj prevzal v rámci delimitačných protokolov a ktoré sú dodnes v účtovnej evidencii a umelo navyšujú majetok organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide o staré dlhy v celkovej sume 21 130 € alebo 636 595 korún.
Poslanci schválili projektový zámer a žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu na rekonštrukciu cesty od hranice ŽSK a TSK do obce Nitrianske Pravno. 5-percentné spolufinancovanie schválili aj na europrojekt Pohyb nás spojuje v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR.
Poslanci vzali na vedomie aj informatívne správy o účasti TSK na veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave, v Prahe a v Budapešti, Výročnú správu o hospodárení Správy ciest TSK za rok 2008, ako aj správu o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Nasledujúce XXII. rokovanie zastupiteľstva TSK bude 24. júna 2009.

Komuniké z aprílového zastupiteľstva TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK