Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 485/2005

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

I. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zapracovaním stanoviska Komisie legislatívno-právnej, ako aj vypustiť slová v čl. 4 bod 7 "resp. v Zastupiteľstve TSK".

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK