Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 26. augusta 2013
Uznesenia: vzn/Uznesenia 26.8.2013.pdf Uznesenia 26.8.2013.pdf (238,63 kB)
Zoznam uznesení: 641-613
Zoznam hlasovaní: 20130826
Počet poslancov: 45

Zastupiteľstvo TSK sa zišlo v pondelok 26. augusta 2013 na svojom XXVII. zasadnutí v rámci tretieho funkčného obdobia.

V úvode rokovania poslanci trojpätinovou väčšinou hlasov schválili Všeobecne záväzné nariadenie č.24/2013, ktorým sa ruší Stredná odborná škola, Trokanova 3 v Myjave a Stredná odborná škola M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom -  aj  s príslušnými školskými zariadeniami -   k 31. augustu 2013. Všetok majetok, práva, povinnosti, pohľadávky i záväzky zrušených škôl prechádzajú od 1.9.2013 na Strednú priemyselnú školu, Ul. SNP 413/8 v Myjave. Po tomto optimalizačnom kroku zostáva v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 43 stredných škôl a tri školské zariadenia. (V čase presunu kompetencií - roku 2002 prevzal kraj od štátu 75 škôl a školských zariadení.)

Pokračuje aj trend prispôsobovania počtu zamestnancov stredných škôl klesajúcemu počtu žiakov  - schválením ôsmich dodatkov k organizačným poriadkom škôl. Regionálny parlament schválil aj štyri dodatky k zriaďovacím listinám škôl.

V rámci majetkových prevodov poslanci schválili za prebytočný majetok v správe bývalej SOŠ v Brezovej pod Bradlom a bývalej SOŠ polytechnickej, ul. Falešníka v Prievidzi.

Zastupiteľstvo prerokovalo aj protest prokurátora proti ustanoveniam VZN č. 2/2002 o používaní a ochrane symbolov TSK. Protestu  poslanci v plnom rozsahu vyhoveli s tým, že nové VZN prerokuje a príjme najbližšie plánovane zasadnutie Zastupiteľstva 28. 10. 2013.

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 9. novembra 2013, regionálny parlament určil volebné obvody, počty poslancov i sídla obvodných komisií pre voľby do orgánov TSK. Počet poslancov - 45 – zostáva rovnaký. Vo  volebných  obvodoch nastala zmena v okresoch Prievidza a Partizánske. Dve obce z okresu Prievidza - Radobica a Horná Ves prechádzajú do volebného obvodu Partizánske. Sídla obvodných volebných komisií budú umiestnené do okresných miest. Jedinou výnimkou bude Ilavský okres, kde bude sídlom obvodnej volebnej komisie Dubnica nad Váhom.

Poslanci schválili aj dohodu o spolupráci medzi TSK a Juhomoravským krajom, ktorý sa tak stáva po Zlínskom kraji ďalším silným cezhraničným partnerom TSK.

Regionálny parlament schválil návrhy europrojektov a ich spolufinancovanie, predovšetkým z oblasti cezhraničnej spolupráce a vzdelávania. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívne správy o schválených projektoch z fondov EÚ v Trenčianskom kraji, ako aj o príprave programového obdobia 2014-2020 pre využívanie fondov EÚ.

Hlavný kontrolór vystúpil s informatívnou správou o výsledkoch kontrolnej činnosti za l. polrok 2013, ako aj so správou o kontrole vybavovania sťažností a petícií v Úrade TSK v prvom polroku 2013.

Najbližšie riadne rokovanie Zastupiteľstva TSK je naplánované na 28. októbra 2013. 

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK