Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Akčný plán

Akčný plán

Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji na roky 2019 – 2021

Vízia 2030

Trenčiansky samosprávny kraj má vybudovanú stabilnú a funkčnú sieť poskytovateľov EVVO a do praxe sú zavedené efektívne a transparentné mechanizmy na jej dlhodobú udržateľnosť. Inštitucionálne je krajský systém EVVO založený na stabilizovanej sieti 5 ekocentier, ktoré svojou ponukou výchovných a vzdelávacích programov a aktivít rovnomerne pokrývajú územie kraja. Súčasťou systému je pravidelný a nezávislý monitoring a evaluácia programov a aktivít, vrátane hodnotenia účinnosti zvolených metód a foriem.

 

Poskytovatelia služieb v oblasti EVVO majú vytvorené podmienky:

- pre profesionálne vzdelávanie lektorov, konzultantov a metodikov,

- pre prípravu kvalitných programov, zodpovedajúcich potrebám jednotlivých cieľových skupín.

 

Obyvatelia, návštevníci a zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja majú k dispozícii vhodne podávané aktuálne a relevantné odborné informácie o stave životného, o alternatívach šetrného správania sa k životnému prostrediu a k prírodným zdrojom TK. Environmentálna gramotnosť občanov TSK, verejnej správy a podnikateľského sektoru dokázateľne rastie. Prejavuje sa v každodenných environmentálne zodpovedných činoch jednotlivcov, inštitúcií a komunít, ako aj celkovým stavom životného prostredia v TSK

viac info tu:  Akcny plan TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK