Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (RK EVVO) reaguje na aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia, so zameraním na nosné cieľové skupiny a s využitím inovatívnych nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy zabezpečuje neformálnu environmentálnu výchovu. V roku 2015 bola poradou vedenia MŽP SR schválená Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, ktorá reaguje na  aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia v súlade a viacerými medzinárodnými koncepčnými dokumentami, ktoré sa zameriavajú na  oblasť EVVO.

Neformálnu environmentálnu výchovu a vzdelávanie zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom priamoriadených organizácií:

  1. Slovenskej agentúry životného prostredia,
  2. Štátnej ochrany prírody SR
  3. Národnej zoo Bojnice,
  4. Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva,
  5. Slovenského banského múzea,
  6. Slovenského vodohospodárskeho podniku a iných.

Rezortná koncepcia tu:

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 (PDF, 1,12 MB)

Ministerstvo životného prostredia

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK