Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Slovenská agentúra životného prostredia

Úlohou SAŽP je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO). Zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti. Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracuje so zainteresovanými rezortami, inštitúciami a mimovládnymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Realizuje úlohy v zmysle Envirostratégie 2030, Rezortnej koncepcie EVVO do roku 2025 a internej Koncepcie EVVO v SAŽP do roku 2030.

Environmentálnu výchovu a vzdelávanie zabezpečuje na celoslovenskej a regionálnej úrovni prostredníctvom:

  • Odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (OEVV) – celoslovenská

Cieľovou skupinou sú školy (materské, základné, stredné), koordinátori a odborní pracovníci environmentálnej výchovy, zamestnanci štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a široká verejnosť.

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/interna-koncepcia-ev-do-roku-2030/

 zivotne prostredie

Aktuálne linky:

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Koncepcia rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030

Ponuka aktivít EVVO SAŽP na školský rok 2021/2022

Portál environmentálnej výchovy - www.ewobox.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK