Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza - OVS

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Prievidza, zapísané na LV č. 53, za účelom prevádzkovania automatov na teplé nápoje a automatov na kusový predaj potravinových výrobkov (ďalej len „Výzva“).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK