Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OVS Bôrik 1/2015

Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, Nitrianske Pravno, IČO: 00648710                          v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2015 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva napodanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK