Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 2/2017

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

IČO: 00607002, so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica,

Zast.: PhDr. Máriou Jandovou, PhD., riaditeľkou

 

VYHLASUJE

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) č. 2/2017najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto podmienok.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK