Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianske múzeum - OVS na prenájom nebytových priestorov č. 2/2018

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 2/2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,

Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Vypisuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46  v zmysle § 281  a nasl. Obchodného zákonníka  § 9a ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatkov č. 1 a 2.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK