Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianske múzeum - zámer na nájom majetku formou priameho nájmu č. 06/2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/41,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a č. 2 formou priameho nájmu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK