Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č.TSK/001/2020-N

03. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku |
Zápisnica

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2020-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga

30. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga.

RO 2/2020

29. januára 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 6/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 7/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

RO 25/2019

29. januára 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 99/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

CSS - Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka.

Záznam z otvárania obálok zámeru priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019

29. januára 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z otvárania obálok zámeru priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019 na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta projektový manažér oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

29. januára 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov sprostredkovateľského orgánu pre integrovaný regionálny operačný program.

CSS – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto kuchár / kuchárka

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto kuchár / kuchárka.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto psychológ

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto psychológ.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sestra

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sestra.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2020

29. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 01/2020 Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zastúpené riaditeľom školy Mgr. Jánom Pavlíčkom Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 01/2020 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/001/2020

29. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. SOŠOaS/NM/001/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa § 9a, ods. 9 zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 4/2019 - zápisnica

28. januára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2019 - zápisnica

28. januára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok OVS č. 1/2019 a vyhodnotenia ponúk o najvyššiu ponúknutú odplatu za odkúpenie hnuteľného majetku na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2019 - čestné vyhlásenia

28. januára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Záznam XXI. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 27.1.2020

V poradí XXI. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 27. januára 2020 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo aj na našom youtube VÚC Trenčín.

Priamy prenos z XXI. rokovania zasadnutia Zastupiteľstva TSK

27. januára 2020 | Aktuality | Samospráva

XXI. rokovanie zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 27.1.2020 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

SOŠ obchodu a služieb Trenčín prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník

27. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 01.02.2020

24. januára 2020 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 01.02.2019, v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 13.01.2020.

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK