Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SZŠ Trenčín - vyhlásenie OVS č. 01/2019 - čestné vyhlásenia

14. júna 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Pozvánka na komisiu školstva, kultúry, mládeže a športu 19.6.2019

Pozvánka na XI. zasadnutie Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „komisia“), ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2019 (streda) o 09.00 h v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. poschodie).

Pozvánka na komisiu sociálnej pomoci a zdravotníctva 17.6.2019

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. júna 2019 o 14.00 h. v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. nadzemné podlažie).

Pozvánka na komisiu legislatívno-právnu 19.6.2019

13. júna 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Pozvánka na 11. zasadnutie Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 19.06.2019 o 13,30 hod. v zasadačke č. 823, 8. poschodie budovy sídla TSK

Pozvánka na komisiu dopravy 17.6.2019

13. júna 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Pozvánka na 11. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 17. júna 2019 o 10.00 h (pondelok) na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Pozvánka na komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 17.6.2019

Pozvánka na zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 17.6.2019 o 12:00 h v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne (Administratívna budova TSK, zasadačka č.724).

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/008/2019 - zápisnica

13. júna 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Priamy prenos z XVII. rokovania zasadnutia Zastupiteľstva TSK

12. júna 2019 | Aktuality | Samospráva

XVII. rokovanie zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 12.6.2019 od 15:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk. Pozvánka s programom.

SOŠ Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa strojárskych predmetov

11. júna 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa strojárskych predmetov.

Referent odboru dopravy - zápisnica

10. júna 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent odboru dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok na školách v OvZP TSK

10. júna 2019 | Dokument | Dokumenty

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (aktuálne informácie nájdete na webových sídlach škôl).

RO 11/2019

07. júna 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Rozpočtovým opatrením č. 11/TSK/2019 sa na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/009/2019

07. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/009/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/010/2019

07. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasujeobchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/010/2019 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Materiály na XVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

06. júna 2019 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XVII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 12. júna 2019, t.j. v stredu o 15.00 h v Kultúrnom centre Bojnice, Hurbanovo námestie 19/41, 972 01 Bojnice.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 2/2019 - zápisnica

05. júna 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019.

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/1

05. júna 2019 | Petície |

Petícia Za obnovenie zastávky vlaku č. 5430 v obci Dolné Naštice a posilnenie spojenia na trase Chynorany – Trenčín a späť.

Jún 2019

05. júna 2019 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.06.2019 - spolu 313 žiadateľov.

SOŠ Trenčín - zámer priameho nájmu č. 1/2019

04. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín č. 1/2019 Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Oznam IPC

04. júna 2019 | Aktuality IPC |

Dňa 06.06.2019 štvrtok budú pracovníčky IPC Trenčín zastihnuteľné len na mobilných telefónnych číslach.

Pozvánka na školenie - Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť

03. júna 2019 | Aktuality IPC |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie.

Stredná športová škola Trenčín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta psychológ

03. júna 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola Trenčín - organizačná zložka školský internát vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: Psychológa pre poradenskú prácu so študentmi v školskom internáte.

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK