Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zápisnica - Referent oddelenia verejnej dopravy TSK (5-2021)

26. júla 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z opakovaného výberového konania na funkciu Referent oddelenia verejnej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja pre Výkon činnosti na odbore dopravy.

Obchodná akadémia Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných ekonomických predmetov

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných ekonomických predmetov.

RO 12/2021

20. júla 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 53/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 54/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

GMAB v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície asistent výstav, lektor

16. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: asistent výstav, lektor.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2021

14. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Pruské 294, 018 52 Pruské v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 1/2021 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

VKOC Trenčín - Poučenie a písomný informovaný súhlas - COVID-19 Vaccine Janssen

14. júla 2021 | Dokument | Zdravotnictvo

Pre prihlásených na očkovanie do KVC Trenčín vakcínou Janssen sme zverejnili aj poučenie a písomný informovaný súhlas.

Písomná informácia o vakcíne COVID-19 Vaccine Janssen

14. júla 2021 | Dokument | Zdravotnictvo

Zverejnenie písomnej informácie o vakcíne COVID-19 Vaccine Janssen, ktorou sa bude očkovať vo VKOC Trenčín od 17.7.2021.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení

14. júla 2021 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

14. júla 2021 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2021

14. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/08/2021 - zápisnica

14. júla 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2021

14. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2021

14. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021

14. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľov odborných predmetov

13. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, prijme do pracovnéhopomeru učiteľov odborných predmetov.

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa s menovaním do funkcie zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti

13. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, prijme do pracovného pomeru učiteľa s menovaním do funkcie zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti.

Záznam XXX. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 12.7.2021

V poradí XXX. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 12. júla 2021 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/10/2021

12. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/10/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Priamy prenos z XXX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK

12. júla 2021 | Aktuality | Samospráva

XXX. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 12.7.2021 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa slovenského jazyka a literatúry a dejepisu

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.

CSS Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sociálny pracovník

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sociálny pracovník.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2021

08. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 4/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SZŠ C. Šimurkovej Trenčín - vyhlásenie OVS č. 01/2021 - zápisnica

07. júla 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK