Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Uznesenie vlády SR 115 z 18.3.2020

19. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Rozšírenie núdzového stavu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 19.03.2020.

RO 8/2020

19. marca 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia
Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.24/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

RO 7/2020

19. marca 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.20/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

CSS - LIPOVEC prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka

Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 5/2020

18. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 5/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 4/2020

18. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 4/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb - vyhlásenie OVS č. 2/2020 - zápisnica

18. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 2/2020“ konaného dňa 11.03.2020.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2020 - zápisnica

18. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 1/2020“ konaného dňa 11.03.2020.

Oznámenie MPSVR SR poskytovateľom ambulantnej formy sociálnej služby

17. marca 2020 | Aktuality | Sociálna pomoc, Samospráva |
Oznam KORONAVÍRUS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri poskytovaní finančného príspevku  podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa  zákona o sociálnych službách na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou sociálnou službou, na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní tohto finančného príspevku na rozpočtový rok 2020 oznamuje

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

16. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Výnimky zo zákazu činnosti, zmena karantnénnych opatrení pri organizovaných skupinách.

Oznam IPC s účinnosťou od 16.3.2020

16. marca 2020 | Aktuality IPC |

Z dovodu opatreni suvisiacich so sirenim coronavirusu oznamujeme, ze konzultacie pracovnikov IPC budu prebiehat vylucne elektronicky alebo telefonicky

TSK oznamuje ODKLAD aktuálne vypísaných vyberových konaní

16. marca 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje záujemcom o účasť na aktuálne vypísaných vyberových konaniach, že výberové konania sa z dôvodu šírenia Pandémie, ochorením Koronavírusom ODKLADAJÚ na neurčito.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy (marec 2020)

16. marca 2020 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Uznesenie vlády SR 114 platné od 16.3.2020

16. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Vyhlásenie núdzového stavu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s platnosťou od 16.3.2020.

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrozeni verejného zdravia platné od 16.3.2020

15. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb.

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

13. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Vyhláška o zákaze prevádzkovaní vybraných zariadení.

Opatrenia Úradu verejného zdravotnictva SR pri ohrozeni verejného zdravia - karanténa

13. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Vyhláška o izolácii v domácom prostredí na dobu 14 dní.

Komplexné informácie ako postupovať pri vybavovaní žiadostí v klientskych centrách a na okresných úradoch od pondelka 16.3.2020

13. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020.

Oznámenie o zrušení termínu zasadnutia Zastupiteľstva TSK

13. marca 2020 | Zasadnutia |

S odkazom na verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020, ktorou sa oznamuje vydanie Rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa r u š í termín XXII. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, zvolaného a deň 23.03.2020.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)

13. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní štvrtej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 5.3.2020

Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 05. 03. 2020 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (3. aktualizácia)

12. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní tretej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Pozvánka na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK - ZRUŠENÉ

12. marca 2020 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 23. marca 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK