Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 3/2020 - zápisnica

03. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu strojný technik, energetik

03. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu strojný technik, energetik.

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2020/1

03. marca 2020 | Petície |

Petícia za obnovenie vlakového spojenia Prievidza – Nitrianske Pravno

Marec 2020

03. marca 2020 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.03.2020 - spolu 358 žiadateľov.

Organizačný poriadok 1/2020

03. marca 2020 | Dokument | Samospráva / Úrad TSK

Organizačný poriadok Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja nadobúda účinnosť dňa 01.03.2020.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2020 - zápisnica

03. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Finančný manažér

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Finančný manažér.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kvality ovzdušia

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kvality ovzdušia.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money (2 miesta)

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money - 2 miesta.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Asistent finančného manažéra

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Asistent finančného manažéra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy (2 miesta)

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy - 2 miesta.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát (2 miesta)

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát - 2 miesta.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia

02. marca 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu

02. marca 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti administrátora inovovaného nástroja plánovania v oblasti dopravy počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Pozvánka na komisiu dopravy 2.3.2020

28. februára 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Pozvanka na 15. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 02. marca 2020 o 10.00 h (pondelok) na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Pozvánka na komisiu sociálnej pomoci a zdravotníctva 2.3.2020

28. februára 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok 2. marca 2020 o 14.00 h. v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. nadzemné podlažie).

Pozvánka na komisiu školstva, kultúry, mládeže a športu 4.3.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „komisia“), ktoré sa uskutoční dňa 04. marca 2020 (streda) o 09.00 h v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. poschodie).

Pozvánka na komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2.3.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 2.3.2020 o 12:00 h v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne (Administratívna budova TSK, zasadačka č.724).

Pozvánka na komisiu pre financie rozpočet a investície 5.3.2020

Pozvánka na II. zasadnutie Komisie pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5. marca o 10,00 h v zasadačke č. 624, 6. poschodie budovy sídla TSK.

NsP Myjava - OVS 1/2020

28. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., riaditeľ NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 1/2020

27. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Gymnázium M. R. Štefánika - vyhlásenie OVS č. 01/2020 - zápisnica

27. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 01/2020 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

<< < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK