Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200610-02 - IBM WebSphere zraniteľnosti

10. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť IBM vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty IBM WebSphere, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200610-01 - CallStranger Universal Plug and Play (UPnP) amplifikačný DDoS útok

10. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Bezpečnostný výskumník informoval o zraniteľnosti zariadení podporujúcich funkciu Universal Plug and Play (UPnP), ktorá bola pomenovaná CallStranger.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/004/2020

10. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/004/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto pomocný kuchár/kuchárka

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto pomocný kuchár/kuchárka.

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto kuchár/kuchárka

10. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto kuchár/kuchárka.

Asistent projektového manažéra - zápisnica

10. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Asistent projektového manažéra pre Výkon činnosti počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti na hornej Nitre“.

C2 server APT skupiny Lazarus (Disney - Paghera)

10. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Čínska bezpečnostná skupina QiAnXin Technology zverejnila ďalšiu formu útoku APT skupiny Lazarus

Gymnázium Trenčín prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu upratovačka

09. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu upratovačka

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 4/2020

09. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 4/2020 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Výluka v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava - Vrbovce v dňoch 11., 12. a 15. - 19. júna 2020

09. júna 2020 | Oznámenia a zmeny ŽSR |

Oznámenie o opatreniach pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratislava), ktorá bude mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy z dôvodu realizácie rekonštrukčných prác.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia sociálnej pomoci (zastupovanie počas MD a RD)

09. júna 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia sociálnej pomoci (zastupovanie počas MD a RD) Trenčianskeho samosprávneho kraja.

RO 15/2020

09. júna 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 42/2020 Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru fyzioterapeuta na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

09. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru fyzioterapeuta na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.

Analytik regionálnych dát (2 miesta) - zápisnica

09. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Analytik regionálnych dát.

Tútor - zápisnica

08. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Tútor pre výkon činnosti počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti na hornej Nitre“.

Výluka v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava - Vrbovce - Velká nad Veličkou v dňoch 4. - 10. júna 2020

08. júna 2020 | Oznámenia a zmeny ŽSR |

Oznámenie o opatreniach pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty, ktorú prevádzkuje dopravca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 10/2020

08. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 10/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 9/2020

08. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 9/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 8/2020

08. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 8/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 7/2020

08. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 7/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP - zápisnica

08. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra - zápisnica

08. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra pre výkon činnosti počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti na hornej Nitre“.

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (7 miest) - zápisnica

08. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Projektový manažér implementačnej jednotky Horná Nitra pre Výkon činnosti počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti na hornej Nitre“.

Rámcový návrh grafikonu vlakovej dopavy pre roky 2020/2021

08. júna 2020 | Oznámenia a zmeny ŽSR |

Oznámenie o pripomienkovaní rámcového návrhu grafikonu železničnej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Klemensova 8, 813 61  Bratislava pre roky 2020/2021.

CSS - Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto kuchár / kuchárka

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto kuchár / kuchárka.

<< < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK