Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Oznámenie o zmene CP diaľkovej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 1.9.2021

25. augusta 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku diaľkovej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 1.9.2021. 

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2021

25. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Pruské 294, 018 52 Pruské v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 2/2021 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Pozvánka na informačný seminár 10.9.2021

24. augusta 2021 | Aktuality IPC |

Pozvánka Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Trenčín Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR.

SPŠ Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

24. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - zápisnica

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - čestné vyhlásenia

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - čestné vyhlásenia

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2021 - zápisnica

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie

20. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie.

SPŠ Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru učiteľa elektrotechniky, elektroniky

19. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru učiteľa elektrotechniky, elektroniky.

SPŠ Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru učiteľa informatiky

19. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru učiteľa informatiky.

Webinár pre prijímateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Regionálnym poradenským centrom SK-CZ v Trenčianskom samosprávnom kraji organizuje Webinár pre prjímateľov z výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. Webinár pre prijímateľov sa bude konať dňa 6.9.2021 o 9,00 hod.

Zápisnica - Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja (5-2021)

19. augusta 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 3/2021

19. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov – č. 3/2021 Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov.

Gymnázium Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 01/2021

19. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 01/2021 (ďalej len „súťaž“) v zmysle platnej legislatívy podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Zápisnica - Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK

17. augusta 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

17. augusta 2021 | Dokument | Socialna pomoc

Aktualizovanie zoznamu zariadení sociálnych služieb TSK k 1.8.2021.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 1.9.2021

17. augusta 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 1.9.2021.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 1.9.2021

17. augusta 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 1.9.2021.

CSS – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto vodič - údržbár

17. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto vodič - údržbár.

Návrh - Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 - 2025

16. augusta 2021 | SRSOŠ - stredné školstvo | Aktuálne

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania je základný strategický dokument, ktorý prestavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

RO 14/2021

16. augusta 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 63/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2021

13. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 5/2021 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK