Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

30. septembra 2021 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/04/2021 - zápisnica

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 5/2021 - zápisnica

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 5/2021 - čestné vyhlásenia

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 3/2021 - zápisnica

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na nájom nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) č. 3/2021.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 3/2021 - čestné vyhlásenia

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Záznam XXXII. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 27.9.2021

XXXII. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) netradične v sobotu 27. septembra 2021 otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

29. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok OVS č. 1/2021 a vyhodnotenia ponúk o najvyššiu ponúknutú odplatu za odkúpenie hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica (dodatok)

29. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Dodatok č. 1 k Zápisnici z otvárania obálok OVS č. 1/2021 zo dňa 10.9.2021.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - čestné vyhlásenia

29. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 6/2021

29. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 6/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Zápisnica - Referent oddelenia verejnej dopravy TSK (9-2021)

28. septembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z opakovaného výberového konania na funkciu Referent oddelenia verejnej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja pre Výkon činnosti na odbore dopravy.

Seminár pre žiadateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Priamy prenos z XXXII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK

27. septembra 2021 | Aktuality | Samospráva

XXXII. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 27.9.2021 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 6/2021 - zápisnica

24. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - zápisnica

24. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na nájom nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) č. 2/2021.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - čestné vyhlásenia

24. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy - SPŠ stavebná Trenčín

22. septembra 2021 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Materiály na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021

22. septembra 2021 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 27. septembra 2021, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Gymnázium Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 01/2021 - zápisnica

21. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových návrhov na najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže č. 01/2021 (ďalej len „OVS č. 01/2021“), vyhotovená dňa 09.09.2021 o 10.30 hod..

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto školský digitálny koordinátor

20. septembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, prijme do pracovného pomeru školského digitálneho koordinátora.

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK