Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Gymnázium Púchov prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ

09. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 10/2020 - zápisnica

09. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 10/2020“ konaného dňa 30.06.2020.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 9/2020 - zápisnica

09. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 9/2020“ konaného dňa 30.06.2020.

Stredná športová škola Trenčín - vyhlásenie OVS č. 1/2020

09. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

TN múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia správy hradu Trenčianskeho múzea

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia správy hradu Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19

Oznam KORONAVÍRUS

Usmernenie upravuje pre poskytovateľov sociálnych služieb osobitné odporúčania nad rámec podmienok zabezpečenia bežného chodu zariadení, k ich príprave na druhú vlnu pandémie, ako aj pre prípad výskytu ochorenia Covid-19.

Informácie k výzvam OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23

07. júla 2020 | Aktuality IPC |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 6.7.2020 nasledovné informácie a dokumenty.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2020

07. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 8/2020 - zápisnica

07. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 8/2020“ konaného dňa 30.06.2020.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 7/2020 - zápisnica

07. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 7/2020“ konaného dňa 30.06.2020.

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 4/2020 - zápisnice

07. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme.

Záznam XXIII. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 6.7.2020

V poradí XXIV. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 18. mája 2020 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Verejná obchodná súťaž č. 2/2020 - zapisnica

07. júla 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 2/2020.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 2/2020

07. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, I.Krasku 491, 020 32 Púchov – č. 2/2020 Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov podľa paragrafu 9a ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 4/2020 - zápisnica

06. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK