Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Pozvánka na komisiu dopravy 6.9.2021

02. septembra 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Pozývame Vás na 24. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 06. septembra 2021 o 10.00 hod. (pondelok) na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

SPŠ Dubnica nad Váhom príjme do pracovného pomeru kuchára

30. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 018 41 Dubnica nad Váhom príjme do pracovného pomeru kuchára.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 7/2021 - zápisnica

30. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

30. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (3 miesta)

30. augusta 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania pre dohodu o vykonaní práce Odborný pracovník pre evaluváciu.

Záznam XXXI. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 28.8.2021

XXXI. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) netradične v sobotu 28. augusta 2021 v obci Uhrovec otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Krajskí poslanci sa stretli v Uhrovci pri príležitosti 100. výročia narodenia A. Dubčeka. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

SOŠ obchodu a služieb Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2021

30. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto údržbár - kurič - vodič

30. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto údržbár - kurič - vodič.

Zápisnica - Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

30. augusta 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu TSK.

Zápisnica - Referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení

30. augusta 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Oznámenie o dočasnej zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy medzi mestom Brezová pod Bradlom a lokalitou U Minárčiných

30. augusta 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o dočasnej zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy medzi mestom Brezová pod Bradlom a lokalitou U Minárčiných, ktoré prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín.

Pridané zachádzky do Kostolného-Záriečia na vybraných spojoch

30. augusta 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Z dôvodu rekonštrukcie mostného objektu medzi obcami Kostolná – Záriečie a Chocholná - Velčice, budú nasledovné spoje s platnosťou od 6.9.2021 do 17.12.2021 zachádzať na zastávku Kostolná-Záriečie

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021

27. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku |
Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021 na nájom nebytových priestorov v Handlovej vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 08.09.2021 o 8,00 hod. v miestnosti č. 248 Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností (na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD)

27. augusta 2021 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností Trenčianskeho samosprávneho kraja. (na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD)

Oznámenie o zmene CP diaľkovej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 1.9.2021

25. augusta 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku diaľkovej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 1.9.2021. 

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2021

25. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Pruské 294, 018 52 Pruské v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 2/2021 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Pozvánka na informačný seminár 10.9.2021

24. augusta 2021 | Aktuality IPC |

Pozvánka Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Trenčín Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR.

SPŠ Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

24. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - zápisnica

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - čestné vyhlásenia

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - čestné vyhlásenia

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK