Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kultúrne dedičstvo našich predkov v knižnej podobe

Trenčiansky samosprávny kraj sa po úspechu publikácie o dobrovoľných hasičských zboroch v Trenčianskom kraji rozhodol odkryť ďalšie bohatstvo, ktorým disponuje. Priestor na knižnú prezentáciu tentokrát dostane kultúra a kultúrne dedičstvo našich predkov, ktoré po desaťročia vo svojej tvorbe uchovávajú folklórne súbory, folklórne skupiny, dychové hudby, heligonkári či trombitáši. Prostredníctvom týchto zoskupení sa už niekoľko generácií oboznamuje nielen s históriou, ale aj tradíciami a zvykmi typickými pre jednotlivé regióny či celý kraj. 

V pripravovanej publikácii Trenčianskeho samosprávneho kraja dostane priestor na prezentáciu svojho folklórneho bohatstva každé umelecké zoskupenie, ktoré v stanovenom termíne pošle podkladový materiál, s cieľom poukázať na pestrosť a regionálne špecifiká každej oblasti vo všetkých 9 okresov kraja. Samotná publikácia bude obsahovať prehľadné informácie o jednotlivých folklórnych skupinách, súboroch a ďalších umeleckých zoskupeniach počnúc históriou až po súčasnosť. Pri každom zoskupení nájde čitateľ jeho špecifiká, aktivity či ocenenia takpovediac „pod jednou strechou“.

Na to, aby sa aj tradície typické pre každé mesto/obec stali súčasťou našej publikácie, prosíme jednotlivé umelecké zoskupenia, aby vyplnili priložený formulár a zaslali minimálne 5 fotografií (historické, súčasné, čierno-biele, farebné - v prípade zaslania emailom žiadame poslať ako samostatný súbor v minimálnom rozlíšení 300 dpi). Informácie je kvôli lepšej prehľadnosti a ľahšiemu spracovaniu údajov potrebné doplniť do priloženého formulára. Každá informácia je nesmierne dôležitá, pretože knihy v sebe uchovávajú príbehy a odkaz pre budúce generácie.

Zároveň z kapacitných dôvodov žiadame dodržať rozsah zaslaných informácií 1 zoskupenie/1 normostrana A4 (t.j. 1800 znakov). V prípade presiahnutého počtu znakov si TSK vyhradzuje právo neuverejniť celý zaslaný text. Informácie môžete vy i priamo hudobné zoskupenia posielať: poštou na adresu Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín, alebo elektronicky na e-mail lenka.kukuckova@tsk.sk najneskôr do 31. mája 2018. Z dôvodu náročnosti spracovania všetkých údajov oceníme čo najskoršie zaslanie podkladov, formuláre zaslané po 31. máji 2018 nebudú akceptované.

Nakoľko nedokážeme presne odhadnúť, aké množstvo podkladov na spracovanie publikácie obdržíme, TSK si vyhradzuje právo na úpravu/skrátenie/prípadne neuverejnenie všetkých zaslaných materiálov. Sponzorská podpora a spoluúčasť na knihe je možná a vopred vítaná. Informácie o jednotlivých umeleckých zoskupeniach budú v pripravovanej publikácii uverejnené bezplatne, zaslané rukopisy a podkladové materiály nehonorujeme a nevraciame autorovi. V prípade potreby kontaktujte Mgr. Lenku Kukučkovú z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK na tel. čísle 032 / 6555 908.

Zoznam hudobných zoskupení, ktoré nám už podklady poslali:

 1. Folklórna skupina Hatňanka (Hatné)
 2. Detský folklórny súbor Čakanka (Nové Mesto nad Váhom)
 3. Detský folklórny súbor Kapsiarik (Poruba)
 4. Folklórny súbor Senior Vršatec (Dubnica nad Váhom)
 5. Folklórno-divadelná skupina Sielnica (Lazany)
 6. Folklórna skupina Teplanka (Trenčianska Teplá)
 7. Folklórny súbor Váh (Púchov)
 8. Dychová hudba Modrovanka (Modrová)
 9. Folklórna skupina Podžiaran (Papradno)
 10. Spevácka skupina Žeravica (Stupné)
 11. Folklórna skupina Strážovanka (Zliechov)
 12. Folklórna skupina Košarinka (Temeš)
 13. Detský folklórny súbor Slniečko (Partizánske)
 14. Folklórna spevácka skupina Cimerky (Kolačno)
 15. Folklórna spevácka skupina Večernica (Trenčianska Turná)
 16. Ľudový súbor Bukovinka (Radobica)
 17. Folklórna skupina Liborčan (Ľuborča)
 18. Folklórna skupina Manínec (Podmanín)
 19. Chrámový spevácky zbor sv. Doroty (Čavoj)
 20. Folklórna skupina Vrchárka (Čavoj)
 21. Dychová hudba Hoľazňanka (Plevník-Drienové)
 22. Krojovaný mužský spevácky zbor Mužáci Moravia (Plevník-Drienové)
 23. Detský folklórny a folklórny súbor Dúbravček
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK