Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia marketingu a komunikácie

Trenčianske múzeum v Trenčíne

vyhlasuje  

výberové konanie  na obsadenie miesta

„Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne“

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • samostatnosť
 • prax v oblasti manažovania a organizovania ľudí min. 2 roky
 • pamäť, pozornosť, presnosť, spoľahlivosť, trpezlivosť
 • výborné komunikačné zručnosti a príjemné profesionálne vystupovanie
 • znalosť práce s výpočtovou technikou, grafickými programami /photoshop, illustrator, indesing/
 • skúsenosti s fotografovaním
 • skúsenosti so spravovaním internetových stránok a so spravovaním soc. sietí
 • skúsenosti s prípravou a organizovaním kultúrnych akcií, podujatí a výstav
 • skúsenosti s prípravou tlačových správ
 • výborná znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom
 • prax v odbore min. 2 roky

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • motivačný list
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania
 • koncepcia rozvoja oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Charakteristika činnosti

 • Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky
 • Koordinovanie výstupov k verejnosti
 • Organizovanie a zabezpečenie kultúrnych podujatí Trenčianskeho múzea a všetkých jeho pobočiek
 • Spravovanie sociálnych sietí
 • Spravovanie webovej stránky Trenčianskeho múzea
 • Branding Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek – budovanie a posilňovanie značky pomocou rôznych marketingových aktivít
 • Zadávanie jednotného vizuálu, prezentačných tv spotov, databázy prezentačných fotografií Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek
 • Jednanie s objednávateľmi kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Komunikácia s médiami
 • Propagačné aktivity (PR podujatia, výstavy)
 • Zabezpečovanie rôznych súťaží pre návštevníkov Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek
 • Zabezpečovanie prieskumov trhu, spätnej väzby od návštevníkov Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek
 • Príprava marketingového plánu a stratégie
 • Edičná činnosť (v spolupráci s jednotlivými oddeleniami Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek) - informovanie verejnosti o činnosti Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek prostredníctvom webovej stránky, ale aj tlačovín
 • zodpovednosť za výkon a výstup oddelenia marketingu a komunikácie v súlade s požiadavkami
 • strategické plánovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie marketingovej aktivity

 

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:

 • min. 802,- € (v závislosti od odbornej praxe) + ďalšie zložky mzdy

 Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1200,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené  fotokópie) na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 13.03.2020.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadame predložiť osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne alebo doručiť poštou na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne tak, aby ponuka bola zaevidovaná v podateľni Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 13.03.2020.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s označením, VEDÚCI/A ODDELENIA MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčianske múzeum v Trenčíne písomne.   Predpokladaný termín nástupu je  apríl 2020.

Výberové konanie vyhlasuje Trenčianske múzeum v Trenčíne prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.muzeumtn.sk uverejnené dňa 20.02.2020.

 

Len vybraní uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK