Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie Gymnázium Partizánske na pracovné miesto učiteľ anglického jazyka

Gymnázium Partizánske vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca, učiteľa pre stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou: anglický jazyk.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • nadšenie pre predmet a jeho vyučovanie
  • bezúhonnosť
  • schopnosť otvorene spolupracovať a hľadať spoločné riešenia problémov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška do výberového konania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku a požadované doklady (nemusia byť úradne overené fotokópie)  do výberového konania je potrebné doručiť poštou na adresu: Gymnázium, Mgr. Vladimír Karásek, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske alebo osobne do  25. 5. 2018 na sekretariát školy.  Obálku označiť v ľavom hornom rohu NEOTVÁRAŤ – pedagogický zamestnanec.

Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.

Súčasťou výberového konania bude pohovor uchádzača v anglickom a slovenskom jazyku.

Na presný termín výberového konania budú uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom (+421 (0)38 749 3551, riaditel@gympe.sk).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK