Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta odborný referent

Trenčín región,

krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

odborný referent

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 2. byť bezúhonný,
 3. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 4. byť samostatný, komunikatívny, flexibilný, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, prispôsobivý, mať príjemné vystupovanie,
 5. ovládať svetový jazyk slovom a písmom – prednostne anglický
 6. skúsenosti s prácou v oblasti cestovného ruchu, marketingu a manažmentu sú výhodou.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 1. žiadosť o účasť na VK,
 2. profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. motivačný list,
 4. doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 5. doklad o jazykovej spôsobilosti,
 6. súhlas so spracovaním a evidovaním osobných údajov počas VK.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

Trenčín región

krajská organizácia cestovného ruchu

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

e-mail: eva.fryvaldska@tsk.sk, predmet správy: VK ODBORNÝ REFERENT

V prípade zaslania poštou obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK ODBORNÝ REFERENT.

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí o účasť na výberovom konaní je 22.02.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región.

autor: EF
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK