Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

II. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: TSK má nových podpredsedov i komisie

Dátum konania: 20. januára 2014
Uznesenia: vzn/Uznesenia_20_01_2014.pdf Uznesenia_20_01_2014.pdf (241,69 kB)
Zoznam uznesení: 2-8
Zoznam hlasovaní: 20140120
Počet poslancov: 45

V úvode rokovania poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 1/2014 o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej či fyzickej osoby za IV. štvrťrok 2013. Zvýšenie dotácie na IV. štvrťrok 2013 je premietnuté v plusových hodnotách, uvedených vo VZN pri školách a školských zariadeniach financovaných v rámci originálnych kompetencií v oblasti školstva. VZN nadobúda účinnosť 21.1.2014.

Na návrh predsedu TSK Jaroslava Bašku potom zastupiteľstvo zvolilo Ing. Jozefa Trstenského a Ing. Richarda Takáča do funkcie podpredsedov TSK, ktorú budú vykonávať ako poslanci dlhodobo uvoľnení na výkon tejto funkcie s účinnosťou od 1.2.2014. Za výkon tejto funkcie zároveň zastupiteľstvo určilo obom podpredsedom rovnakú mesačnú odmenu vo výške 1500 eur.

Nový podpredseda J. Trstenský chce využiť v novej funkcii bohaté skúsenosti z práce primátora Nového mesta nad Váhom, regionálneho poslanca vo všetkých doterajších funkčných obdobiach ,ale aj predsedu Združenia miest a obcí stredného Považia: „Rád sa orientujem predovšetkým v oblasti financií a v oblasti školstva.“ Podpredseda R. Takáč: „Budem pracovať predovšetkým pre región, z ktorého pochádzam, a to je horná Nitra. Okres Prievidza je najväčší v TSK, a sú tam aj najväčšie problémy v rámci kraja.“

Zastupiteľstvo potom zriadilo 8 komisií, ktoré budú pracovať v IV. volebnom období regionálnej samosprávy. Ich názvy a zameranie zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcom volebnom období. Kým Komisiu mandátovú a Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie tvoria výlučne poslanci TSK, v šiestich odborných komisiách dopĺňajú poslancov vždy dvaja predstavitelia odbornej verejnosti. Zastupiteľstvo rozhodlo aj o 450-eurovej mesačnej odmene pre poslanca a 500-eurovej mesačnej odmene pre predsedu komisie. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, určilo zastupiteľstvo odmenu vo výške 20 eur za osobnú účasť na rokovaní komisie.

Predseda TSK J. Baška po hlasovaní ocenil, že poslanci si dobrovoľne znížili mesačnú odmenu a nebudú už dostávať najvyššiu možnú odmenu, akú pripúšťa zákon a ktorú doteraz poberali ich kolegovia v minulúch rokoch: „Tento krok prinesie ročnú úsporu približne 66 tisíc eur a  v roku úspor a šetrenia to bude aj príspevok vás poslancov ku konsolidácii rozpočtu TSK.“

Župan rovnako vyzdvihol, že zastupiteľstvo súhlasilo aj so začlenením odborníkov – neposlancov do komisií. Ich mená boli vybrané zo 41 oslovených záujmových organizácií a združení, ktoré pôsobia v kraji. K zvýšeniu transparentnosti kraja by mal podľa J. Bašku pomôcť aj nový prístup k zverejňovaniu majetkových priznaní. Novokonštituovaná Komisia TSK na ochranu verejného záujmu ich čoskoro zverejní na internete TSK v podobe, akú pripúšťa zákon.

Ďalšou ústretovou novinkou smerom k transparentnosti v tomto funkčnom období bude, že na rokovanie Rady predsedov komisií pred každým zasadnutím Zastupiteľstva TSK budú prizvaní aj predsedovia troch politických klubov v regionálnom parlamente TSK: Karol Janas (Smer-SD), Pavol Halabrín (Klub nezávislých poslancov) a Eleonóra Porubcová (za klub pravicových strán).

V závere regionálny parlament schválil Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na obdobie január – jún 2014, ako aj plán zasadnutí Zastupiteľstva TSK v  I. polroku 2014. Najbližšie rokovanie regionálnych poslancov je naplánované na 24. marca 2014, nasledujúce potom 26. mája a 30. júna 2014.

Fotogaléria

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK