Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 102/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Centra tradičnej kultúry v Myjave, so sídlom Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, ev. č.: TSK/2007/03327-6, IČO: 34056335, schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 280/2007 dňa 27. júna 2007.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK