Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 107/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, so sídlom Ul. odborov 244/8, ev. č.: TSK/2007/03318-4, IČO: 34059041, schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 279/2007 dňa 27. júna 2007.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK