Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 11/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne v súlade s § 11 ods. 2 písm. p) a § 11 ods. 10 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa 31. 03. 2014 po prerokovaní

s ch v a ľ u j e

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK