Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 14/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na základe ustanovenia §9 ods.2 a § 11 ods.2 písm. e) zákona č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

s ch v a ľ u j e 

zmenu Uznesenia č. 136/2010 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho tak, že sa časť pôvodného znenia „s možnosťou čerpania v rokoch 2011 až 2013“ nahradí: „s možnosťou čerpania v rokoch 2011 až 2014, za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom a finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie“.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK