Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 23/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a

s ch v a ľ u j e

I.  návrh na zmenu názvu školy od 01.09.2014 z názvu Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom na názov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom;

II. vyradenie zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR k 31.08.2014:

a) školy s názvom Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Jánošíkova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a zaradenie od 01.09.2014 jej študijných a učebných odborov a ich zameraní na právneho nástupcu Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom;

b) školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom, ako súčasť Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom;

III. zaradenie do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR

a) školského zariadenia od 01.09.2014 s názvom Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom, ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK